دانلود آهنگ جدید فرشاد آقابابایی چشمای خرمایی
متن آهنگ چشمای خرمایی
از لحظه ای که دیدمت دنیام یه جور دیگه شد اسم تو رو که میبرم صدام میلرزه خود به خود
از لحظه ای که دیدمت حال دلم تغییر کرد چشمای خرماییت منو بدجوری غافلگیر کرد
موهاتو که وا میکنی دریا رو میریزی به هم اینقدر زیبایی که من چیزی نمیتونم بگم
چیزی نمیتونم بگم بی نقصی از هر زاویه حسی که من دارم بهت شبیه دیوونگیه
چشات داره داد میزنه که عاشقی مثل خودم اما نمیاری به روم که حسمو اول بگم
ترسی ندارم از چشات حرفمو میگم جلو روت آخه گره خورده دیگه هر نفسم به تار موت
موهاتو که وا میکنی دریا رو میریزی به هم اینقدر زیبایی که من چیزی نمیتونم بگم
چیزی نمیتونم بگم بی نقصی از هر زاویه حسی که من دارم بهت شبیه دیوونگیه

***

چیزی نمیتونم بگم بی نقصی از هر زاویه حسی که من دارم بهت شبیه دیوونگیه
چشات داره داد میزنه که عاشقی مثل خودم اما نمیاری به روم که حسمو اول بگم
ترسی ندارم از چشات حرفمو میگم جلو روت آخه گره خورده دیگه هر نفسم به تار موت
موهاتو که وا میکنی دریا رو میریزی به هم اینقدر زیبایی که من چیزی نمیتونم بگم
چیزی نمیتونم بگم بی نقصی از هر زاویه حسی که من دارم بهت شبیه دیوونگیه

آخرین آثار فرشاد آقابابایی