دانلود آهنگ جدید فرزاد آمری ناگفته

ناگفته

متن آهنگ ناگفته
بغض نشکسته توو قلبم حرف ناگفته فراوون من کجا اشتباه رفتم که تو دل بریدی آسون
توی خوابم نمیدیدم آخرش اینطوری باشه بگذری از منو این عشق راهمون از هم جدا شه
هضم این فاجعه واسم غیر ممکنه بعیده روی زخمای قدیمیم حالا ی زخم جدیده
جای پات مونده رو قلبم بی هوا رد شدی از من من بهت بدی نکردم واسه چی بد شدی اصلا
هضم این فاجعه واسم غیر ممکنه بعیده روی زخمای قدیمیم حالا ی زخم جدیده
جای پات مونده رو قلبم بی هوا رد شدی از من من بهت بدی نکردم واسه چی بد شدی اصلا
بعد از این هر کی بیاد عشقم تکرار گذشت ست قبل اون تجربه کردم همه چی خسته کنندست
دیگه نمیخوام این رابطه ها رو جدی بگیرم که یکی بیادش نمونه اما من پاش بمیرم
هضم این فاجعه واسم غیر ممکنه بعیده روی زخمای قدیمیم حالا ی زخم جدیده
جای پات مونده رو قلبم بی هوا رد شدی از من من بهت بدی نکردم واسه چی بد شدی اصلا
هضم این فاجعه واسم غیر ممکنه بعیده روی زخمای قدیمیم حالا ی زخم جدیده
جای پات مونده رو قلبم بی هوا رد شدی از من من بهت بدی نکردم واسه چی بد شدی اصلا

***

هضم این فاجعه واسم غیر ممکنه بعیده روی زخمای قدیمیم حالا ی زخم جدیده
جای پات مونده رو قلبم بی هوا رد شدی از من من بهت بدی نکردم واسه چی بد شدی اصلا
هضم این فاجعه واسم غیر ممکنه بعیده روی زخمای قدیمیم حالا ی زخم جدیده
جای پات مونده رو قلبم بی هوا رد شدی از من من بهت بدی نکردم واسه چی بد شدی اصلا

آخرین آثار فرزاد آمری