دانلود آهنگ جديد فرزاد بختیاری شیدایی
متن آهنگ شیدایی
هر چقدر زخم زنی عشق منی جان منی
فاتح ایمان منی زیبای من
این من دل شده را عاشق و شیدا شده را
چون نکنی آنی رها دنیای من

من به هر خنده تو مانوسم تو شدی مانع هر افسوسم
با جهانی که پر از تحسین است شعر لبخند تو را میبوسم

هر طرف رو بکنم روی تو را میبینم

***

در کنار تو به هر حادثه ای خوشبینم
دین من عشق و نگاه تو شده است آیینم
هر نگاه تو شده است خاصیت تسکینم

خوشی حال منی رنگ هر سال منی
بخت و اقبال منی زیبای من
چون تویی در نظرم از خودم هم گذرم
به چه آمد به سرم رویای من

من به هر خنده تو مانوسم تو شدی مانع هر افسوسم
با جهانی که پر از تحسین است شعر لبخند تو را میبوسم

هر طرف رو بکنم روی تو را میبینم

در کنار تو به هر حادثه ای خوشبینم
دین من عشق و نگاه تو شده است آیینم
هر نگاه تو شده است خاصیت تسکینم

آخرین آثار فرزاد بختیاری