دانلود آهنگ جدید فرزاد بنی بارون
متن آهنگ بارون
وقتی که بارون میباره نم نم و آروم دستای که چتر من بود توو این خیابون
کافه دنجی که هر روز وعده ما بود طعم تلخ قهوه ای که آخر راه بود
داره میکشه منو این خاطرات صد دفعه زیر بارونهایی که چشمام میباره هر دفعه
خاطراتت تا ابد هرجا باشم مال منه هرجا که بارون به یاد هر دوتامون میزنه
یادته میگفتی که پایان ما مرگه فقط پس چرا اینجوری زود آخر رسید این رابطه
من برای دیدنت لحظه شماری میکنم با همین رویاست که قلب من دوباره میتپه
داره میکشه منو این خاطرات صد دفعه زیر بارونهایی که چشمام میباره هر دفعه
خاطراتت تا ابد هرجا باشم مال منه هرجا که بارون به یاد هر دوتامون میزنه

***

خاطراتت تا ابد هرجا باشم مال منه هرجا که بارون به یاد هر دوتامون میزنه
یادته میگفتی که پایان ما مرگه فقط پس چرا اینجوری زود آخر رسید این رابطه
من برای دیدنت لحظه شماری میکنم با همین رویاست که قلب من دوباره میتپه
داره میکشه منو این خاطرات صد دفعه زیر بارونهایی که چشمام میباره هر دفعه
خاطراتت تا ابد هرجا باشم مال منه هرجا که بارون به یاد هر دوتامون میزنه

آخرین آثار فرزاد بنی