دانلود آهنگ جدید فرزاد فرخ هوای تو
متن آهنگ حس بیخیالی
از اتاقم به قاب عکست خیره میشم .

با ز صبح شد گیج‌گیجم

نیستی پیشم

یه دوش اب سرد یه قهوه نیمه تلخ

به فکر این که چی بپوشم

هم لباس زردمو اون کت چرممو

آخه تو بگو من چی بپوشم

موزیک روشن هوا عالی یه حس بی خیالی

یه تصویر ازین عشق خیالی

موزیک روشن هوا عالی یه حس بی خیالی

یه تصویر ازین عشق خیالی

**

فراموش کن حرف منو گوش کن

بخند بیا مغز تو خاموش کن

بمن فکر کن پیچ‌دلو سفت کن

قلبمو ببر نوازش کن

تو نازش کن تو نازش کن تو نازش کن

موزیک روشن هوا عالی یه حس بیخیالی

یه تصویر ازین عشق خیالی

موزیک روشن هوا عالی یه حس بیخیالی

یه تصویر ازین عشق خیالی

آخرین آثار فرزاد فرخ