دانلود آهنگ جدید فرزاد کشاورز دیوانه جان

دیوانه جان

متن آهنگ دیوانه جان
آخر تو را دیوانه جان از یاد میبرم

دیوانه چون آتش فشان آتش میزنم

برجان خود تا بیکران فریاد میکشم

عشق تو را دیوانه جان از یاد میبرم

تو بی من و من بی خودم از این و آن

دیوانه حان با این منه تنها بمان

من بی من و تو با خودت مایی که مرد

احساس عشق در دست ما جان سپرد

دیوانه جان دیوانه وار دیوانه باش

نوری در این ظلمت آشیانه باش

به خاطرت با خاطرت سر می کنم

در عمق احساسات من بمان جاودانه باش

**

بی خانمان بی آرزو بی تکیه گاه

من بی توام تنها و غمگین چشم براه

سردرگم است سردرد های بعد تو

دیوانه جان جان برلبم از درد تو

دیوانه حان دیوانه وار دیوانه باش

نوری در این ظلمت آشیانه باش

به خاطرت با خاطرت سر می کنم

در عمق احساسات من بمان جاودانه باش

آخرین آثار فرزاد کشاورز