دانلود آهنگ جدید فرزام گوران آرزو کن
متن آهنگ آرزو کن
سخته تنهایی برگشتن از راهی که با هم خاطره ساختیم راحت دزدیدی آرزوهامو ولی آخر هردومون باختیم

نه نه نمیشه تصویر پاییز و تو قاب تنهایی سر کرد کاشکی برگردی و با تو بشکنه حباب این روزهای سردم

دیره ولی حیفه اگه دوباره بارون بباره کی مثل تو بیب چشام بباره هوامو داره

بیقراره بیقرارت میشم عین قدیم انگار که چیزی فرقی نکرده من هنوز توو فکرم کنار تو زندگی میکنم این خودش آخر درده

نه نه نمیشه تصویر پاییز و تو قاب تنهایی سر کرد کاشکی برگردی و با تو بشکنه حباب این روزهای سردم

دیره ولی حیفه اگه دوباره بارون بباره کی مثل تو بیب چشام بباره هوامو داره

***

سخته تنهایی برگشتن از راهی که با هم خاطره ساختیم راحت دزدیدی آرزوهامو ولی آخر هردومون باختیم

نه نه نمیشه تصویر پاییز و تو قاب تنهایی سر کرد کاشکی برگردی و با تو بشکنه حباب این روزهای سردم

دیره ولی حیفه اگه دوباره بارون بباره کی مثل تو بیب چشام بباره هوامو داره

بیقراره بیقرارت میشم عین قدیم انگار که چیزی فرقی نکرده من هنوز توو فکرم کنار تو زندگی میکنم این خودش آخر درده

نه نه نمیشه تصویر پاییز و تو قاب تنهایی سر کرد کاشکی برگردی و با تو بشکنه حباب این روزهای سردم

دیره ولی حیفه اگه دوباره بارون بباره کی مثل تو بیب چشام بباره هوامو داره

آخرین آثار فرزام گوران