دانلود آهنگ جدید فازل الماس

الماس

متن آهنگ الماس
حال من با تو خوبه غیر تو دیگه نه
دیوونه کی می‌تونه پر کنه جاتو واسه من
بیا کنار هم بسازیم یه حال خوبو امشب نگات نره رو کسی چشات امشب فقط مال من
مثه الماس می‌مونه این شبای ما وقتی پیش همیم همه چی روبه راس
خنده‌های تو یعنی دنیای من دیوونه اینو باید چند بار بگم
مثه الماس می‌مونه این شبای ما وقتی پیش همیم همه چی روبه راس
خنده‌های تو یعنی دنیای من دیوونه اینو باید چند بار بگم
ستاره بارونه شبا کناره تو الماس شب من یعنی چشای تو
فکر نمیکردم اینجوری شه بینمون تک ستاره‌ی من تو کل آسمون
بیا کنار هم بسازیم یه حال خوبو امشب نگات نره رو کسی چشات امشب فقط مال من
مثه الماس می‌مونه این شبای ما وقتی پیش همیم همه چی روبه راس
خنده‌های تو یعنی دنیای من دیوونه اینو باید چند بار بگم
مثه الماس می‌مونه این شبای ما وقتی پیش همیم همه چی روبه راس
خنده‌های تو یعنی دنیای من دیوونه اینو باید چند بار بگم
مثه الماس می‌مونه این شبای ما وقتی پیش همیم همه چی روبه راس
خنده‌های تو یعنی دنیای من دیوونه اینو باید چند بار بگم

***

خنده‌های تو یعنی دنیای من دیوونه اینو باید چند بار بگم
مثه الماس می‌مونه این شبای ما وقتی پیش همیم همه چی روبه راس
خنده‌های تو یعنی دنیای من دیوونه اینو باید چند بار بگم
مثه الماس می‌مونه این شبای ما وقتی پیش همیم همه چی روبه راس
خنده‌های تو یعنی دنیای من دیوونه اینو باید چند بار بگم

آخرین آثار فازل