دانلود آهنگ جدید جی دال دیره
متن آهنگ دیره


پولا میاد میره
پولا میان میرن
نمیرم از خونه بیرون تا بم نگن دیره
*ش کردم از ظهره دیروز با یه کار تیره

پولا میاد میره میره میره
سیاه مثل قیره قیره قیره
پایه کیا گیره گیره گیره
نمیدونم کیه کیه کیه

**

پول سیاه میشه سفید بسته
سیاه مثل قیره قیره قیره
پایه کیا گیره گیره گیره

نمیدونم کیه کیه کیه
پول سیاه میشه سفید بسته

آخرین آثار جی دال