دانلود آهنگ جدید جی دال مث تهران
متن آهنگ مث تهران
دوباره شب و منو خاطرات و تکرار دوباره عینک تیره
میره رو چشماش دوباره میگه بلند هر چی کرده احساس
دوباره شعرا مث تهران دوباره شعرا مث تهران دوباره شعرا مث تهران
بازا ین روزا میگذرن هی الکی میزنم یواشکی به گذشته سرکی
یادم میاد ی روز کجا بودیم و حالا دقیقا کجای این چرخ و فلکیم
اون روزا دوره زیاد با دوستام توی ایران حالا اون سر دنیام و
توی جیبام پول سیاه دوباره مونده بیدار صداش توو خونه میاد
ا پایین داد میزنه پ کجا مونده جی دال میرم پایین توی خونه پر آدم

***

دوباره شعرا مث تهران دوباره شعرا مث تهران دوباره شعرا مث تهران
بازا ین روزا میگذرن هی الکی میزنم یواشکی به گذشته سرکی
یادم میاد ی روز کجا بودیم و حالا دقیقا کجای این چرخ و فلکیم
اون روزا دوره زیاد با دوستام توی ایران حالا اون سر دنیام و
توی جیبام پول سیاه دوباره مونده بیدار صداش توو خونه میاد
ا پایین داد میزنه پ کجا مونده جی دال میرم پایین توی خونه پر آدم

آخرین آثار جی دال