دانلود آهنگ جدید قله دپرس
متن آهنگ دپرس
گاهی وقتا خسته تری از کوآلا خیلی خیلی داغونی از تو دادا
شدی از همه پخشتر توو گاراژ
به همه حال دادی و کسی بهت حال نمیده
گاهی درد و دلت وانمیده دیگه مغزت به دلت پا نمیده
کل حرفات خلاصه توی آره میشه اونوقته که آدم دوس داره لال بمیره
ی وقتایی دپرس دپرسی نداری دیگه هیچ حسی به کسی
مثه بقیه نداری دیگه حست چیزی چون فهمیدی مفتی دل نمیده بهت کسی
دیگه حوصله خودتم نداری تو اونیکه توو کل شب نخوابید
میگی ولش اصا نی حسش کنار نمیای با خودت با دورت با کلت
هیچی نمیتونه تورو شاد کنه بیست چهاری رو تخت ولو رو هم تلو
روزا تو میگذرونی که بگذره وقتا رو تلف میکنی میپرونی بپره
ی وقتایی پخشو پلایی لش رو هوایی ا توو خرابی
همه دیدن از تو مرامی ولی تا نوبت تو شد دیدی ازشون بی مرامی
من خستم از دنیا از همه آدما من خستم از خودم حتی هم از خدا
گاهی نمیخندونتت هیچی منم میدونم نمیدونتت هیشکی
خودت توو فکرای خودت غرقی تو به هیشکی و هیشکی پشتت گرم نی به خودت تعصب نداری

***

ی وقتایی پخشو پلایی لش رو هوایی ا توو خرابی
همه دیدن از تو مرامی ولی تا نوبت تو شد دیدی ازشون بی مرامی
من خستم از دنیا از همه آدما من خستم از خودم حتی هم از خدا
گاهی نمیخندونتت هیچی منم میدونم نمیدونتت هیشکی
خودت توو فکرای خودت غرقی تو به هیشکی و هیشکی پشتت گرم نی به خودت تعصب نداری

آخرین آثار قله