دانلود آهنگ جدید هادی عبدی تهرون

تهرون

متن آهنگ تهرون
تهرون…تهرون رنج آلود ،تهرون درد و دود تهرون بعد از تو
تهرون …سیگار و هی سیگار شبهای پر تکرار تهرون بعد از تو(تهرون…. من از هوای تو از آدمای توخیلی دلم خونه)
تهران ….از جاده های تو از کوچه های تو خیلی دلم خونهشبهای مهتابیت روزای آفتابیت مال خودت باشه
از رفتن دلدار هر لحظه بی تابیت مال خودت باشه

*****

من میرم از اینجا تنها تر از تنها تا آخر دنیا
غمگین و دل مرده از دست این شبها
من میرم از اینجا
تهرون بی صاحب تهرون سرگردون تهرون بعد از تو
تهرون افسرده تهرون بی سامون تهرون بعد از تو

آخرین آثار هادی عبدی