دانلود آهنگ جدید هادی برزگر افسونگر

افسونگر

متن آهنگ افسونگر
تو چشات چه دریای شمالی تو دنیای خیالی مثل فرض محالی

تو حرفات یه حس مشترک بود تو جون دادی دلی رو که لبریز ترک بود تو جون دادی دلی رو که لبریز ترک بود

حالم خوشه با تو زیبای افسونگر پای تو میمونم تا لحظه آخر حالم خوشه با تو زیبای افسونگر پای تو میمونم تا لحظه آخر

دوباره نگام تو نگاتو نفس میده هواتو دلم آرومه با تو به عشقت چشام لبریز خواهش باهات حرفی و داره دلم توی نگاهش دلم توی نگاهش

حالم خوشه با تو زیبای افسونگر پای تو میمونم تا لحظه آخر حالم خوشه با تو زیبای افسونگر پای تو میمونم تا لحظه آخر

حالم خوشه با تو زیبای افسونگر پای تو میمونم تا لحظه آخر حالم خوشه با تو زیبای افسونگر پای تو میمونم تا لحظه آخر

***

تو چشات چه دریای شمالی تو دنیای خیالی مثل فرض محالی

تو حرفات یه حس مشترک بود تو جون دادی دلی رو که لبریز ترک بود تو جون دادی دلی رو که لبریز ترک بود

حالم خوشه با تو زیبای افسونگر پای تو میمونم تا لحظه آخر حالم خوشه با تو زیبای افسونگر پای تو میمونم تا لحظه آخر

آخرین آثار هادی برزگر