دانلود آهنگ جدید هادی داوودی باب دل

باب دل

متن آهنگ باب دل
من که میدونم عشق همینه که هست بری میرم از دست به تو باید دل بست
من که میدونم با تو آینده دارم رو لبها خنده دارم حس کشنده دارم
شدی ارباب دل و باب دل و باشه هرچی بگی شدی مهتاب منو خواب منو تو یکی آخ یکی
زدی رو دست منو قلب منو تا کجا میبری با همه دیوونگی تو رو میخوام از همه سرتری
خوشبه حال من بس که تو ایده آلی مثل خواب و خیالی خود گل بهاری
خیلی حرفها هست مونده زیر زبونم باید بگم دیوونم میخوام با تو بمونم
بگو کی میشه دست تو رو بگیرم چطور کردی اسیرم میخوام برات بمیرم
شدی ارباب دل و باب دل و باشه هرچی بگی شدی مهتاب منو خواب منو تو یکی آخ یکی
زدی رو دست منو قلب منو تا کجا میبری با همه دیوونگی تو رو میخوام از همه سرتری

***

خوشبه حال من بس که تو ایده آلی مثل خواب و خیالی خود گل بهاری
خیلی حرفها هست مونده زیر زبونم باید بگم دیوونم میخوام با تو بمونم
بگو کی میشه دست تو رو بگیرم چطور کردی اسیرم میخوام برات بمیرم
شدی ارباب دل و باب دل و باشه هرچی بگی شدی مهتاب منو خواب منو تو یکی آخ یکی
زدی رو دست منو قلب منو تا کجا میبری با همه دیوونگی تو رو میخوام از همه سرتری

آخرین آثار هادی داوودی