دانلود آهنگ جدید هادی فرجاد چه کنم
متن آهنگ چه کنم
به سر کویت اگر رخت نبندم چه کنم
واندر آن کوی اگر ره ندهندم چه کنم

من ز در بستن و واکردن میخانه به جان
آمدم گر نکنم باز و نبندم چه کنم

*****

غم هجران و پریشانی و بدبختی من
تو پسندیدی اگر من نپسندم چه کنم

مانده در قید اسارت تن من وان خم زلف
می‌کشد، می‌روم افتاده به بندم چه کنم

آخرین آثار هادی فرجاد