دانلود آهنگ جدید هادی حسن بیگی سنگ خارا

سنگ خارا

متن آهنگ سنگ خارا
جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم سنگ خارا گواه این دل شیدا بگیرم

موبه مو دارم سخن ها نکته ها از انجمن ها بشنو ای سنگ بیابان

بشنوید ای باد و باران با شماهم رازم اکنون با شما دمسازم‌ اکنون

شمع خودسوزی چو من در میان انجمن گاهی اگر آهی کشد دلها بسوزد

گاهی اگر آهی کشد دلها بسوزد

یک‌چنین آتش به جان  وصل بر باشد همان با عشق تو تنها شود تنها بسوزد

با عشق تو تنهاشود تنها بسوزد

**

من یکی مجنون دیگر در پی لیلای خویشم

عاشق این شور و حالو عشق بی پروای خویشم

تا به سویش سر سپارم سر زکویش برندارم

من پریشان حال و دل خوش با همین دنیای خویشم

آخرین آثار هادی حسن بیگی