دانلود آهنگ جدید هادی میهن دوست صدات زدم

صدات زدم

متن آهنگ صدات زدم
دلگیرم از تو که رفتی
میدونم برنمیگردی
دلسردم از تموم شهر
افسرده‌ام

با خودم هم قهر
صدات زدم که برگردی انگار نشنیدی
من عاشقت بودم و تو از عشقت رسیدی

****

صدات زدم نگام‌کنی زدی به نشنیدن
می دونم این و خیلی زود از یاد تو میرم
همدردی نیست وقتی دلگیرم

از این قصه هر شب میمیرم
چی موند از من وقتی رفتی تو
پل برگشتو شکستی تو

آخرین آثار هادی میهن دوست