دانلود آهنگ جدید هادی سپاسی هماهنگ
متن آهنگ هماهنگ
من و تو هماهنگیم عاشق یه آهنگیم
تواین دورنگیا باهم یه رنگیم نه نرو گوش کن رفتنو فراموش کن
تو که نباشی هم ماتو هم کیشم عشقم منو تنها نذار بمون پیشم
آخه از دوریت دیوونه میشم تو که نباشی هم ماتو هم کیشم
عشقم منو تنها نذار بمون پیشم آخه از دوریت دیوونه میشم
تو که نباشی هم ماتو هم کیشم هرگز نمیتونم فراموشت کنم
هرگز نمیشه از خودم دورت کنم از تو کی به من نزدیکتر از تو
مگه داریم مگه هست از نو میخوام عاشقی کنم، کی بهتر از تو
عشقم منو تنها نذار بمون پیشم آخه از دوریت دیوونه میشم
تو که نباشی هم ماتو هم کیشم عشقم منو تنها نذار بمون پیشم
آخه از دوریت دیوونه میشم تو که نباشی هم ماتو هم کیشم

***

مگه داریم مگه هست از نو میخوام عاشقی کنم، کی بهتر از تو
عشقم منو تنها نذار بمون پیشم آخه از دوریت دیوونه میشم
تو که نباشی هم ماتو هم کیشم عشقم منو تنها نذار بمون پیشم
آخه از دوریت دیوونه میشم تو که نباشی هم ماتو هم کیشم

آخرین آثار هادی سپاسی