دانلود آهنگ جدید هادی سپاسی تو عاشق نبودی

تو عاشق نبودی

متن آهنگ تو عاشق نبودی
از این رابطه دو سه سالی میگذره احساس بین ما مثل سلبق نیس حتی یه ذره

تو از من رد میشی خیای ساده بد میشی جلوی خوبیام همیشه سد میشی بد میشی

تو عاشق نبودی چرا دلو ازم ربودی تو کی بودی چی بودی تو این دنیایه حس عجیب مثل رویا

تو عاشق نبودی چرا دلو ازم ربودی تو کی بودی چی بودی تو این دنیا یه حس عجیب مثل رویا

نمیخوام چیزی بگم که تورو آزار بدم ولی فقط بگو که راجبت به دلم چی بگم چی بگم چی بگم

تو عاشق نبودی چرا دلو ازم ربودی تو کی بودی چی بودی تو این دنیایه حس عجیب مثل رویا

***

از این رابطه دو سه سالی میگذره احساس بین ما مثل سلبق نیس حتی یه ذره

تو از من رد میشی خیای ساده بد میشی جلوی خوبیام همیشه سد میشی بد میشی

تو عاشق نبودی چرا دلو ازم ربودی تو کی بودی چی بودی تو این دنیایه حس عجیب مثل رویا

تو عاشق نبودی چرا دلو ازم ربودی تو کی بودی چی بودی تو این دنیا یه حس عجیب مثل رویا

نمیخوام چیزی بگم که تورو آزار بدم ولی فقط بگو که راجبت به دلم چی بگم چی بگم چی بگم

تو عاشق نبودی چرا دلو ازم ربودی تو کی بودی چی بودی تو این دنیایه حس عجیب مثل رویا

آخرین آثار هادی سپاسی