دانلود آهنگ جدید حالت سعادتی نازنین یارم

نازنین یارم

متن آهنگ نازنین یارم
ای خدا واکن گره از کارم حالو روزم چون زلفای یارم
مثل ابر میشم دشتو میبارم
قلبمو چون گل توو خاک میکارم
ای خدا واکن گره از کارم روز عیده کاش برسه یارم
غصه ها رو از دلش میگیرم
ای مهربانم نازنین یارم ای مهربانم نازنین یارم
میشم هیزم اجاق خونش
گرمی دلم کنه دیوونش
ای خدا واکن گره از کارم روز عیده کاش برسه یارم
میشم همدمش میشم دلدارش

**

میشم فانوس شبای تارش
ای خدا واکن گره از کارم روز عیده کاش برسه یارم
برسه یارم ای مهربانم
ای خدا واکن گره از کارم حالو روزم چون زلفای یارم
مثل ابر میشم دشتو میبارم
قلبمو چون گل توو خاک میکارم
ای خدا واکن گره از کارم روز عیده کاش برسه یارم
غصه ها رو از دلش میگیرم
ای مهربانم نازنین یارم

**

میشم هیزم اجاق خونش گرمی دلم کنه دیوونش
ای خدا واکن گره از کارم
روز عیده کاش برسه یارم
میشم همدمش میشم دلدارش میشم فانوس شبای تارش
ای خدا واکن گره از کارم
روز عیده کاش برسه یارم
ای مهربانم نازنین یارم

آخرین آثار حالت سعادتی