دانلود آهنگ جدید حامد آیران آتیش تو

آتیش تو

متن آهنگ آتیش تو
این حس عجیبی که به تو دارم در گوشه ی چشمان تو میکارم

تا سبز شود پر بکشد آنجا تا مست کند این دل تب دارم

باران تو شدی جاری بر این قلبم همچون می و پیمانه که میچرخد

جانم به فدای رخ زیبایت مستم به شراب می و پیمانت

آتیش تو افتاد بر قلب خستم تا جان به تن هست پای تو نشستم

آتیش تو افتاد بر قلب خستم تا جان به تن هست پای تو نشستم

**

ناز کنی ناز کشم من گرفتار توام سرو چمان من تویی پی دیدار توام

پیش کشم روی زیبای تو را چون می و باده تویی من خرابات توام

آتیش تو افتاد بر قلب خستم تا جان به تن هست پای تو نشستم

آتیش تو افتاد بر قلب خستم تا جان به تن هست پای تو نشستم

آتیش تو افتاد بر قلب خستم تا جان به تن هست پای تو نشستم

آتیش تو افتاد بر قلب خستم تا جان به تن هست پای تو نشستم

آخرین آثار حامد آیران