دانلود آهنگ جدید حامد ماهان آبان امسال
متن آهنگ آبان امسال
بازم انگار تو پاییزم مثل ابرا غم انگیزم باز مثل آبان هر سال تک و تنها و بی انگیزم

تو راه به خاطرات میرن از این روزام دلگیرم هر دومونو زیر بارون از پشت پنجره میبینم

با همیم اما رویا تو دوتایی باز زیر بارون بازم دستاتو میگیرم به خیالم تو خیابون

با همیم اما رویا تو دوتایی باز زیر بارون بازم دستاتو میگیرم به خیالم تو خیابون

بازم انگار تو پاییزم مثل ابرا غم انگیزم باز مثل آبان هر سال تک و تنها و بی انگیزم

تو راه به خاطرات میرن از این روزام دلگیرم هر دومونو زیر بارون از پشت پنجره میبینم

با همیم اما رویا تو دوتایی باز زیر بارون بازم دستاتو میگیرم به خیالم تو خیابون

با همیم اما رویا تو دوتایی باز زیر بارون بازم دستاتو میگیرم به خیالم تو خیابون

مثل پاییز هر سال نیست فصل زرد امسال ما من توی رویای تو اما تو توی خوشبختی فردا

**

با همیم اما رویا تو دوتایی باز زیر بارون بازم دستاتو میگیرم به خیالم تو خیابون

بازم انگار تو پاییزم مثل ابرا غم انگیزم باز مثل آبان هر سال تک و تنها و بی انگیزم

تو راه به خاطرات میرن از این روزام دلگیرم هر دومونو زیر بارون از پشت پنجره میبینم

با همیم اما رویا تو دوتایی باز زیر بارون بازم دستاتو میگیرم به خیالم تو خیابون

با همیم اما رویا تو دوتایی باز زیر بارون بازم دستاتو میگیرم به خیالم تو خیابون

مثل پاییز هر سال نیست فصل زرد امسال ما من توی رویای تو اما تو توی خوشبختی فردا

آخرین آثار حامد ماهان