دانلود آهنگ جدید حامد مرادیان دروغه
متن آهنگ دروغه
دل شیتگم تازگی قسه ت و گوشم نیه چو * چده هم دس و پا کوتی قسه ت گوش بیم که چه بو
دل دیوانه تازگی حرفات به گوشم نمیره * چیه باز دست و پا میزنی حرفاتو گوش کنم که چی بشه
که بچی خود بیده ور خط و خنجر خائنیل * داخت پیرم کرد دلگم داخ و بان داخ مه نیل
که بری خودتو بندازی جلو خط و خنجر خائن ها ؟ * غصه تو پیرم کرد بیشتر از این غصه منو بیشتر نکن

ارا باید حساو و بان عشق و وفای که نیم بکم * دلم بوخشمه خدا بسه بیله زنیم بکم
چرا باید روی عشق و وفایی که ندیدم حساب کنم * ای دل به خاطر خدا ببخش بسه بذار زندگی کنم
کدام عشق و کدام وفا تونیش منالی دلگم * رنج و غمت ارای منه تو بی خیالی دلگم
کدام عشق و کدام وفا تو هم بچه ای دلم * رنج و غمت برای منه تو بیخیالی دلم

دروه درو گشت ای عشقیله شکتم ای دل سر و سرم نیله
دروغه دروغ همه این عشقها * خستم ای دل سر به سرم نذار
آخریشم که خسه هی بوه بش خوم ای دل بیکسم بوه باوش خوم
آخرش هم که غصه ها سهم من میشه * ای دل بیکسم بیا کنار خودم

****

هرکسی هات چن روژ وسا هزار و یه قول و پیم دا
هرکسی اومد چند روزی صبر کرد * هزار و یک قول بهم داد
قیر فریگ درد هیشده جا هاوار هاوار هاوار خدا
دردهای زیادی جا گذاشت ای داد و بیداد خدا

دلم و چاو خود دیده یان چوی هاتنو خنجر کتان
دلم با چشم خودت دیدشون * چجوری اومد و خنجر زد
دلم دنگت دی نایده بان دی جاری تر نایده زوان
دلم دیگه صدات در نیاد * دیگه دوباره به زبان نیایی

آخرین آثار حامد مرادیان