دانلود آهنگ حامد پارسا عاشق نشدی

عاشق نشدی

متن آهنگ عاشق نشدی


عاشق نشدی وابسته بشی بهش نرسی عذاب بکشی
دلت بگیره بغضت بشکنه اشکات بریزه اروم نگیری
عکساش تو گوشی بش خیره میشی آهی میکشی اروم نمیشی
دلتنگش میشی نیس که ببینه افسرده میشی دیوونه میشی

دیوونه بیا برگرد دستام بی تو تب کرد شبا سر درد روزا ولگرد دیوونه بیا برگرد
دیوونه بیا برگرددستام بی تو تب کرد شبا سردرد روزا ولگرد دیوونه بیا برگرد
رامو میگیرم بعده تو میرم بی تو سخته شاید بمیرم بی تو میشکنم از پا میفتم
بی من نمیری بگو میمونی یادت میکنم حست میکنم نیستی ببینی

**

خوردم میکنی دوسش داری واسش میمیری دوست نداره تنهات میزاره
دیوونه بیا برگرد دستام بی تو تب کرد شبا سر درد روزا ولگرد دیوونه بیا برگرد
دیوونه بیا برگرددستام بی تو تب کرد شبا سردرد روزا ولگرد دیوونه بیا برگرد
دیوونه بیا برگرددستام بی تو تب کرد شبا سردرد روزا ولگرد دیوونه بیا برگرد

رامو میگیرم بعده تو میرم بی تو سخته شاید بمیرم بی تو میشکنم از پا میفتم
بی من نمیری بگو میمونی یادت میکنم حست میکنم نیستی ببینی
خوردم میکنی دوسش داری واسش میمیری دوست نداره تنهات میزاره
دیوونه بیا برگرد دستام بی تو تب کرد شبا سر درد روزا ولگرد دیوونه بیا برگرد
دیوونه بیا برگرددستام بی تو تب کرد شبا سردرد روزا ولگرد دیوونه بیا برگرد

آخرین آثار حامد پارسا