متن آهنگ کشتی
نمیدونی چه شبایی به من بد و سخت گذشت اما گذشت

نمیدونی چه چیزایی رو دیدیم و شنیدم با بغض و اشک

نمیدونم با چه رویی برگشتی تو که همه دنیارو بی من گشتی حالا برگشتی

آخه به گل نشسته کشتیت

نمیدونم کجا بهت بد کردم ولی ازم نخواه دیگه برگردم نخواه برگردم من به این تنهایی عادت کردم

دلم میخواد اون روزامون برگرده ولی عقلم جلو راهمو سد کرده میگه اون خیلی بهت بد کرده

***

هر شب عکساتو دارم میبینم آره من عاشقتم همینم آخرش بدونه تو میمیرم

من هنوز یادگاریتو دارم من هنوزم خیلی دوست دارم دوست دارم همین دوست داشتن میده آزارم

دلم میخواد اون روزامون برگرده ولی عقلم جلو رامو سد کرده میگه اون خیلی بهت بد کرده

هر شب عکساتو دارم میبینم آره من عاشقتم همینم آخرش بدونه تو میمیرم

آخرین آثار حامد روستایی