دانلود آهنگ جدید حامد صالح دوست بی دعوت
متن آهنگ دوست بی دعوت
مهمون بی دعوت نمیخوای یدونه هم صحبت نمیخوای منو اومدم پیشت تو ای وای میدونی چی میخوام

بشین تماشا کن چجوری تموم میشه این صبر و صبوری وقتی که امشب مثل نوری میتابی بدنیام

صد بار تو خواستی ولی من نخواستم نموندم نبودم این بار منم که میخوام حس تو با تمام وجودم ای یار نگو نه

***

شیرینه واژه هات هر چی صحبت کنی بام کمه این عشق اهل کجاست که زبونشو میفهمن همهترکیب عشق ما مثل خاک و بارونو نم نمه

صد بار تو خواستی ولی من نخواستم نموندم نبودم این بار منم که میخوام حس تو با تمام وجودم ای یار نگو نه

آخرین آثار حامد صالحی