دانلود آهنگ جدید حامد سیفی پور طعم استوایی
متن آهنگ طعم استوایی
نمیدانی چه لذتی میبرم از در کنار تو بودنم

دقایقی که در گیر و دار عاشقی تو را بوسیدنم

زبان مادریم دیگر از یاد من رفته است

از وقتی که با لحن زیبای تو حرف میزنم

جالب است برای من که سال هاست تغییر نکرده ام

مدتی می شود که آماده متحول شدنم

در روبروی آینه به چهره ام خیره مانده ام

آیا براستی اینکه در آینه است خود خود من است؟

**

جز اینکه عطر تو را حس میکنم در فضای خانه ام

مانده لکه خاطره انگیز بر روی یقه پیراهنم

از آشنایی ما مدت زیادی نگذشته است

ولی یک اتفاق بزرگ ایجاد شده در شعر گفتنم

جوشش شعر من در شکست های عاطفی گل می کند

عجیب در این رابطه تشنه شکست خوردنم

ای کاش از جغرافیای استوایی خودت خبر داشتی

نمیدانی نمیدانی چه لذتی میبرم از در کنار تو بودنم

آخرین آثار حامد سیفی پور