دانلود آهنگ جدید حامد سیفی پور زن روز
متن آهنگ زن روز
زنی که رو به رویم نشسته غمگین است

نه خودش نه حرف‌هایی که می‌زند شیرین است

به هیچکس اعتمادی ندارد و می ترسد

چونکه تصورش تمام مردها این است

نمی شود به دلش آرامش خاطر دهی

با اینکه سخت نیازمند تسکین است

به حرفهای عاشقانه من دل نمی دهد چون که

تظاهر می کند از لحاظ عاطفی تامین است

**

کتابهای فلسفی مطالعه نمی کند ولی

حرفهایش به طرز خیره کننده ای سنگین است

حتی برای آرامشش متوسل به اعتقادش نیست

عجیب شبیه زنی است که در گریز از دین است

نمیگذارد که حالش بهتر از این شود از بس

با حرفهای غم انگیز به خودش در حال تلقین است

با عشق برایش غزل میخوانم و گوشش به حرفم نیست

با این همه با این همه برای در کنار من بودن به دنبال تضمین است

هرکار هرکار برای شاد بودنش کردم ولی

در آخر زنی که رو به روی من نشسته غمگین است

آخرین آثار حامد سیفی پور