دانلود آهنگ جدید حامد شاد کمالی گوشه چشم

گوشه چشم

متن آهنگ گوشه چشم


دلبر از گوشه ی چشمش نگاهم کرده با نگاهش ببین پای خمار کرده
کس ندارد خبر از درد دل ما ز یار
پس چرا باز نگویم درد خود با دل یار
بیا ببین که شدم مست گیسوی تو اسیر جادوی تو عاشق روی تو
بیا ببین بردی از دل قرار ای نگار ای نگار
دل بی تاب مرا به دست قلبت بسپار
بیا ببین که شدم مست گیسوی تو اسیر جادوی تو عاشق روی تو

**

بیا ببین بردی از دل قرار ای نگار ای نگار
دل بی تاب مرا به دست قلبت بسپار
کی یار شدی دلدار شدی کی یار شدی دلدار شدی
کی یار شدی دلدار شدی
کی یار شدی دلدار شدی
خال ابرویش آن صورت خوش رویش لعل چشمانش آن حالت مژگانش
ای وای خدا وای خدا زلف پریشانش

**

انگار نه انگار دلم گشت اسیر
ای یار بیا ناز نکن دست دلم رو بگیر
بیا ببین که شدم مست گیسوی تو اسیر جادوی تو عاشق روی تو
بیا ببین بردی از دل قرار ای نگار ای نگار
دل بی تاب مرا به دست قلبت بسپار
بیا ببین که شدم مست گیسوی تو اسیر جادوی تو عاشق روی تو
بیا ببین بردی از دل قرار ای نگار ای نگار
دل بی تاب مرا به دست قلبت بسپار

آخرین آثار حامد شادکمالی