دانلود آهنگ جدید حامی چهار فصل

چهار فصل

متن آهنگ چهار فصل
اگه باشی هستم باورش آسونه بی تو حتی لبخند منو میترسونه
اگه عشقم دریاست موج من فریاده شعله ای از خورشید به دلم افتاده
بغض یک رگبارم مثل ابری عاصی قلبمو زخمی کن تو که با احساسی
خواب تو میبینم دستمو میگیری لحظه ی بیداری میدرخشی میری
از همون شهریور تا همین بدحالی دوری و نزدیکی دردی و بی حالی
بغض یک رگبارم مثل ابری عاصی قلبمو زخمی کن تو که با احساسی
زندگی بیرحمه هردومون میدونیم غایب از همدیگه لیلی و مجنونیم
بی نهایت سبز و بی نهایت روشن با تو زیبا میشه چهار فصل بودن
خواب تو میبینم در بزن پیدا شو ساحل آرامش نیست ماهی دریا شو
بغض یک رگبارم مثل ابری عاصی قلبمو زخمی کن تو که با احساسی

***

بغض یک رگبارم مثل ابری عاصی قلبمو زخمی کن تو که با احساسی
زندگی بیرحمه هردومون میدونیم غایب از همدیگه لیلی و مجنونیم
بی نهایت سبز و بی نهایت روشن با تو زیبا میشه چهار فصل بودن
خواب تو میبینم در بزن پیدا شو ساحل آرامش نیست ماهی دریا شو
بغض یک رگبارم مثل ابری عاصی قلبمو زخمی کن تو که با احساسی

آخرین آثار حامی