دانلود آهنگ جدید حمید فنایی گذشت

گذشت

متن آهنگ گذشت
اگه نباشی یه روزم تا شب حالم بده چشمامو میبندم اشکم در اومده چقدر ساده از من گذشتی
رد شدی از احساسمو قلبمو شکستی این روزها میباره کلی اشک از چشام صدقه سرت کردم فقط بدونم تو آرومی باهام
تو رو روی چشماش میذاشت همون که نمودی به پاش همه آرزوهام شده یه حسرت کنار تو نبودنو نمیشه حضم کرد
عاشقی همینه تهش اینو فهمیدم واسش بمیری هم میگه ندیدم این روزها میباره کلی اشک از چشام
صدقه سرت کردم فقط بدونم تو آرومی باهام تو رو روی چشماش میذاشت همون که نمودی به پاش

***

رد شدی از احساسمو قلبمو شکستی این روزها میباره کلی اشک از چشام صدقه سرت کردم فقط بدونم تو آرومی باهام
تو رو روی چشماش میذاشت همون که نمودی به پاش همه آرزوهام شده یه حسرت کنار تو نبودنو نمیشه حضم کرد
عاشقی همینه تهش اینو فهمیدم واسش بمیری هم میگه ندیدم این روزها میباره کلی اشک از چشام
صدقه سرت کردم فقط بدونم تو آرومی باهام تو رو روی چشماش میذاشت همون که نمودی به پاش

آخرین آثار حمید فنایی