دانلود آهنگ جدید حمید فتحی قرنطینه

قرنطینه

متن آهنگ قرنطینه
چند روزه توی تنهایی تو فکر تو تو قرنطینم راه گلومو گرفتم در و بغض های سنگینم

دنبال ردی از چشمات خاطرهامونو میگردم تو چقد دور شدی از من که اینجوری گمت کردم

باورامو موقعه رفتن زیر باهات جا گذاشتم میخواستم برگردم و راهی واسه برگشتن نداشتم

باورامو موقعه رفتن زیر باهات جا گذاشتم میخواستم برگردم و راهی واسه برگشتن نداشتم

***

بارون حس بین ما سیل نابودی من شد دل تو سرد و بی احساس مثل یه تیکه آهن شد

دلتنگیام واسه تکرارت دلیل محکمی نیست این دلم تکلیفی من بخدا درد کمی نیست

باورامو موقعه رفتن زیر باهات جا گذاشتم میخواستم برگردم و راهی واسه برگشتن نداشتم

باورامو موقعه رفتن زیر باهات جا گذاشتم میخواستم برگردم و راهی واسه برگشتن نداشتم

آخرین آثار حمید فتحی