دانلود آهنگ جدید حمید هیراد گفتی به من غصه نخور

گفتی به من غصه نخور

متن آهنگ گفتی به من غصه نخور
گفتی به من غصه نخور میرم و برمیگردم
همسفر پرستو ها میشم و برمیگردم
گفتی تو هم مثل خودم غمگینی از جدایی

گفتی تا چشم هم بزنی میرم و برمیگردم
عزیز رفته سفر کی برمیگردی

*****

چشمونم مونده به در کی برمیگردی
رفتی و رفت از چشام نور دو دیده
ای ز عالم بی خبر کی برمیگردی

آخرین آثار حمید هیراد