دانلود آهنگ جدید حمید خدری بابا
متن آهنگ بابا
چه شب تلخی بود شبی که بابا تو دستم جون داد

کمرم خم شد و قلبم روی زانوم افتاد

چشم اون خیره تو چشم من بود

دست اون سرد و نگاهش گرم بود

هیچکسی کاری نتونست بکنه

درد اونو کسی درمون بکنه

***

دست اون سرد و نگاهش گرم بود

هیچکسی کاری نتونست بکنه

درد اونو کسی درمون بکنه

آخرین آثار حمید خدری