دانلود آهنگ حمید نوروزی زندگی ادامه داره

زندگی ادامه داره

متن آهنگ زندگی ادامه داره
یه روزی ما برمیگردیم سر زندگی دوباره
بیخیال درد و غصه زندگی ادامه داره
شنبه ها شروع تازس همه چی رو به رواله زندگی کن که قشنگه روزگار هنوز باهامه
شب جمعه شب نشینی دور هم بگو بخنده بازی های دست جمعی بازی دو سر برنده
دیگه بعد از این همیشه با طبیعت مهربونیم با همه خوب و یه رنگیم قدر هر چیزو میدونیم
روزای تعطیلو بازم به شمال میشه سفر کرد واسه جشن شب دریا میشه بارونو خبر کرد

بعد از این میشه دوباره پیش هم نشست و خندید میشه دستای عزیز پدر و مادرو بوسید
شب جمعه شب نشینی دور هم بگو بخنده بازیای دست جمعی بازی دو سر برنده
دیگه بعد از این همیشه با طبیعت مهربونیم با همه خوب و یه رنگیم قدر هر چیزو میدونیم
وقتی هم جاده ی عشقی یه نفس کم نمیاری زندگی کن عاشقونه تا نفس توو سینه داری

**

شب جمعه شب نشینی دور هم بگو بخنده بازیای دست جمعی بازی دو سر برنده
دیگه بعد از این همیشه با طبیعت مهربونیم با همه خوب و یه رنگیم قدر هر چیزو میدونیم
شب جمعه شب نشینی دور هم بگو بخنده بازیای دست جمعی بازی دو سر برنده
دیگه بعد از این همیشه با طبیعت مهربونیم با همه خوب و یه رنگیم قدر هر چیزو میدونیم

وقتی هم جاده ی عشقی یه نفس کم نمیاری زندگی کن عاشقونه تا نفس توو سینه داری
شب جمعه شب نشینی دور هم بگو بخنده بازیای دست جمعی بازی دو سر برنده
دیگه بعد از این همیشه با طبیعت مهربونیم با همه خوب و یه رنگیم قدر هر چیزو میدونیم

آخرین آثار حمید نوروزی