دانلود آهنگ جدید حمید زهری اردیبهشت
متن آهنگ اردیبهشت
نفس نمی مونه برام عطرت از این خونه بره
محاله این عشق یه دم از این دل دیوونه بره
خورشید فقط خلاصه ای از تبِ تن پوشِ توعه مرز جهان من درست وسعت آغوش توعه
وقتی تو رویای توام سرشار آتیش و تبم دیوونه میشم هر زمان خالی بشه از تو شبم

یه عمره که آغوش من خالیه از هرم تنت چه عطری داره با خودش باد گذشته از تنت
وقتی تو رویای توام سرشار آتیش و تبم دیوونه میشم هر زمان خالی بشه از تو شبم
امید بده به باورم به رویاهای خیس من به جاده ها دروغ بگو بگو که می رسی به من
میای و با نسیم تو اردیبهشت میشه جهان نگام می کنی و بعد همینجا می ایسته زمان

**

نفس نمی مونه برام عطرت از این خونه بره محاله این عشق یه دم از این دل دیوونه بره..
خورشید فقط خلاصه ای از تب تن پوش توعه مرز جهان من درست وسعت آغوش توعه
وقتی تو رویای توام سرشار آتیش و تبم دیوونه میشم هر زمان خالی بشه از تو شبم
یه عمره که آغوش من خالیه از هرم تنت چه عطری داره با خودش باد گذشته از تنت
وقتی تو رویای توام سرشار آتیش و تبم دیوونه میشم هر زمان خالی بشه از تو شبم
امید بده به باورم به رویاهای خیس من به جاده ها دروغ بگو بگو که می رسی به من

میای و با نسیم تو اردیبهشت میشه جهان نگام می کنی و بعد همینجا می ایسته زمان
وقتی تو رویای توام سرشار آتیش و تبم دیوونه میشم هر زمان خالی بشه از تو شبم
یه عمره که آغوش من خالیه از هرم تنت چه عطری داره با خودش باد گذشته از تنت
وقتی تو رویای توام سرشار آتیش و تبم دیوونه میشم هر زمان خالی بشه از تو شبم
امید بده به باورم به رویاهای خیس من به جاده ها دروغ بگو بگو که می رسی به من
میای و با نسیم تو اردیبهشت میشه جهان نگام می کنی و بعد همینجا می ایسته زمان

آخرین آثار حمید زهری