دانلود آهنگ جدید حمیدرضا قربانی قلب ساده ام
متن آهنگ قلب سادم
اون روز آسمونم ابری بود میخواست بارون بباره همون روز که گفتی برمیگردی

من بودم چش به راهت

عاشقونه زیر بارون بی بهونه توو خیابون با ی شاخه رز قرمز هوا میرفت رو به سردی

شب شد خبری از تو نیومد

بارون داشت شدیدتر میشد داشت کم کم صبر منم سر میومد

ساعت چهار و نیم صبح بود

تا اینکه تورو دیدم از دور قلبم شد شاد و مسرور تا اینکه اومدمو نزدیک و دیدم که

دستات توو دست اونه

پس کوش اون حرفهای عاشقونه چی شد کجا رفت اون عشق گل از دستام یهو افتاد

تا اینکه حرفات یهو یادم افتاد

که قرار داشتیم سر ساعت عشق یهو نگاهم به ساعت و

قلب سادم افتاد

**

تا اینکه تورو دیدم از دور قلبم شد شاد و مسرور تا اینکه اومدمو نزدیک و دیدم که

دستات توو دست اونه

پس کوش اون حرفهای عاشقونه چی شد کجا رفت اون عشق گل از دستام یهو افتاد

تا اینکه حرفات یهو یادم افتاد

که قرار داشتیم سر ساعت عشق یهو نگاهم به ساعت و

قلب سادم افتاد

آخرین آثار حمیدرضا قربانی