دانلود آهنگ جدید هامون بگو مرده
متن آهنگ بگو مرده
شمع دوباره تو حسی غمگین

حرف مردم خیلی سنگین

تنها با یه شمع روشن

عاقبت منه یه مرد زخمی

باز دوباره فکر فردا

باز خاطرات و یاد فردا

باز کمبود عشق قدیمی

باز روبرو شدن با کوه دردا

یاد کادویی که گرفتم ازت …

***

باز خاطرات و یاد فردا

باز کمبود عشق قدیمی

باز روبرو شدن با کوه دردا

یاد کادویی که گرفتم ازت …

آخرین آثار هامون