دانلود آهنگ جدید هامون هاشمی پشیمون

پشیمون

متن آهنگ پشیمون
کسی که تا همین دیروز به جون تو قسم میخورد
کسی که تا همین دیروز تو آغوشت برات میمرد
کسی که کمترین حسش به تو حس پرستش بود
کسی که پشت هر بوسه اش یه دنیا عشق و خواهش بود

پشیمونه از احساسش پشیمونه از اون کاراش
پشیمونه که فکر میکرد توی تعبیر رویاهاش
نمیدونی چقدر سخته ببینی مرگ رویاتو
ببینی مردن عشقو تمام آروزهاتو

***

تو با دست خودت کشتی خودت رو توی قلب من
نذاشتی چاره ای باقی به جز دل کندن و رفتن
دلیل رفتنم این نیست که کشتی تو غرورم رو
فقط به حرمت اون عشق دارم دل میکنم از تو

پشیمونه از احساسش پشیمونه از اون کاراش
پشیمونه که فکر میکرد توی تعبیر رویاهاش
نمیدونی چقدر سخته ببینی مرگ رویاتو
ببینی مردن عشقو تمام آروزهاتو

آخرین آثار هامون هاشمی