دانلود آهنگ جدید هاشور موزیک عاشق فروش
متن آهنگ عاشق فروش
وقتی نیستی این جهان تابوته بی تو مرده شور این زندگی رو ببره از دم
بی تو دیگه از کسی دلخور نمیشم با کسی دم خور نمیشم عشق من
نترسون منو از رفتن از این جهان بی ستاره این زندگی ی پوچ بد قواره یکم خوب نگام کن
این آدم چیزی واسه باختن نداره دنیام برام از قلب تو کوچیکتره
هر ثانیه بی تو یه ساعت میگذره جز تو نمیاد نه چیزی به چشمم
عطری که میزدی توو خونه مونده بود من موندم و یاد توی عاشق فروش
بابا دست خوش زدی از پشت خنجر به عشقم نترسون منو از رفتن از این جهان بی ستاره
این زندگی ی پوچ بد قواره یکم خوب نگام کن این آدم چیزی واسه باختن نداره

***

این آدم چیزی واسه باختن نداره دنیام برام از قلب تو کوچیکتره
هر ثانیه بی تو یه ساعت میگذره جز تو نمیاد نه چیزی به چشمم
عطری که میزدی توو خونه مونده بود من موندم و یاد توی عاشق فروش
بابا دست خوش زدی از پشت خنجر به عشقم نترسون منو از رفتن از این جهان بی ستاره
این زندگی ی پوچ بد قواره یکم خوب نگام کن این آدم چیزی واسه باختن نداره

آخرین آثار هاشور موزیک