دانلود آهنگ جديد حسن صحرایی جذاب عاشق

جذاب عاشق

متن آهنگ جذاب عاشق
یه شب از همین شبا بود که یهو من دیدمش
پاک و معصوم به چشمم قلبم شد عاشقش
با هزار آیا برم آیا نرم رفتم جلو
دلمو دادم بهش شدم دیگه من عاشقش

از همون شب همه ی دارو ندارم شده بود
دله دیوونه ی من عاشقه اون عشق شده بود
گفتم این بابِ دله خدا رو شکر من دارمش
از حسودیم نمیخوام کسی دیگه ببینتش

***

ما خب کاری نداریم به کسی کار دارن
شدیم خاره چشه اطرافمون هر بارم
نمیخواستن ببینن دوتایی جور شدیم
واسه این بود دیگه از همه جا دور شدیم

اومدی آروم شدم عاشق شدم من باتو
الهی دورت بگردم زندگیم شیرین شد
دو تا مغروره عاشق که میمیریم واسه هم
دو تا جذابه عاشق که میمونیم واسه هم

از همون شب همه ی دارو ندارم شده بود
دله دیوونه ی من عاشقه اون عشق شده بود
گفتم این بابِ دله خدا رو شکر من دارمش
از حسودیم نمیخوام کسی دیگه ببینتش

ما خب کاری نداریم به کسی کار دارن
شدیم خاره چشه اطرافمون هر بارم
نمیخواستن ببینن دوتایی جور شدیم
واسه این بود دیگه از همه جا دور شدیم

آخرین آثار حسن صحرایی