دانلود آهنگ جدید هدایت احمدپور و مسلم نبی پور نفت
متن آهنگ نفت
نفت ما یه سیم طلای خالصیم

برای یه برد خوب همه مون باعثیم

یه تیم آس و خوبیم لیگ برترو میکوبیم

توی ورزشگاه ببین ما خود آشوبیم

پرچمو بردار و بیار بزنیم بزنیم داد و هوار

همه تیما بگین سرورمون داره میاد

قرمز و آبی نداریم اینجا زردیم ما فقط

هیچیم کم نداریم جامو میخوایم ما فقط

**

صدر جامونه فقط صدر جامونه فقط صدر جامونه فقط

یه شهرمون یه ایران مسجد سلیمان

ارتش زرد شیران مسجد سلیمان

دنیا رو زیر پا میذارن کوتاه هم نمیان مسجد سلیمان

همه با همدیگه ایم همه یکدست و یکرنگ

من برا تو داد میزنم تو برا من بجنگ

یه شهرمون یه ایران مسجد سلیمان

ارتش زرد شیران مسجد سلیمان

دنیا رو زیر پا میذارن کوتاه هم نمیان مسجد سلیمان

آخرین آثار هدایت احمدپور