دانلود آهنگ جدید هدایت معجزه

معجزه

متن آهنگ معجزه
خیره به تو خیره به زیبای ات منظره ی بکر تماشای ات
موی پریشان تو موج خزر سقوط هر پلک تو اوج هنر
من به تو نزدیک و به دور از غرور لحظه لمس تن ماهی و تور
معجزه خدا در اندام توست زندگیم خلاصه در نام توست

**


بی تو نفس کشیدن مشکل است من بی تو تهران پس از زلزله است
لمس تو لمس خود واقعیت دوری تو وسیله وصیت
فکر به تو کار مفید من است پوست تو شعر سپید من است
لحنت مثل یه غزل ناب من صدای تو ترانه خواب من

**


معجزه خدا در اندام توست زندگیم خلاصه در نام توست
بی تو نفس کشیدن مشکل است من بی تو تهرانِ پس از زلزله است
معجزه خدا در اندام توست زندگیم خلاصه در نام توست
بی تو نفس کشیدن مشکل است من بی تو تهران پس از زلزله است

آخرین آثار هدایت