دانلود آهنگ جدید همایون شاهان عشق فوق العاده

عشق فوق العاده

متن آهنگ عشق فوق العاده
جوری خوبی که نمیشه بد شی فقط کافیه از یه جا رد شی
یهو میبینی هزارتا چشم باهاته، بلدی چجوری دست بگیری
دل منو ببری به اسیری اینم هنر شیطنت توی چشاته
چجوری یکی میتونه اینجوری منو بلد شه غیر قابل تصوره برام، رو پاکیش بشه قسم خورد
جز خودم با همه بد شه کسی که از همه میبره برام با یه عشق فوق العاده دلمو کوبیدی ساختی
جای تو واسه همیشه اینجاست بین این همه توو دنیا تو فقط منو شناختی
خدا ما دوتا رو واسه هم خواست واسه رابطمون چیزی کم نمیذاری
واسه دلبری هات همیشه ایده داری ما که چفت همیم دوتا ماجرا جو
هرکی هرچی بگه نمیریم که از رو چجوری یکی میتونه اینجوری منو بلد شه
غیر قابل تصوره برام، رو پاکیش بشه قسم خورد جز خودم با همه بد شه کسی که از همه میبره برام
با یه عشق فوق العاده دلمو کوبیدی ساختی جای تو واسه همیشه اینجاست
بین این همه توو دنیا تو فقط منو شناختی خدا ما دوتا رو واسه هم خواست

***

واسه دلبری هات همیشه ایده داری ما که چفت همیم دوتا ماجرا جو
هرکی هرچی بگه نمیریم که از رو چجوری یکی میتونه اینجوری منو بلد شه
غیر قابل تصوره برام، رو پاکیش بشه قسم خورد جز خودم با همه بد شه کسی که از همه میبره برام
با یه عشق فوق العاده دلمو کوبیدی ساختی جای تو واسه همیشه اینجاست
بین این همه توو دنیا تو فقط منو شناختی خدا ما دوتا رو واسه هم خواست

آخرین آثار همایون شاهان