دانلود آهنگ جدید هوداد گیسو
متن آهنگ گیسو
چشمانت آرامش دستانت زندانی کرده این دلو در خانه ات
خم ابروی تو گیسوی تو ماهی روی تو فرق دارد فرق دارد
نگاهت با همه فرق دارد چه کردی با من بیمارت تمام من شده ویرانت ویرانت ویرانت
جان من وصله به جانت تمام زندگیم ازانت تمام روز و شب به یادت به یادت به یادت
جان من وصله به جانت تمام زندگیم ازانت تمام روز و شب به یادت عبادت عبادت
درمان دردهای منی امید فردای منی یه ساعتم بدون تو طاقت ندارم طاقت ندارم
جان من وصله به جانت تمام زندگیم ازانت تمام روز و شب به یادت به یادت به یادت
جان من وصله به جانت تمام زندگیم ازانت تمام روز و شب به یادت عبادت عبادت

***

جان من وصله به جانت تمام زندگیم ازانت تمام روز و شب به یادت به یادت به یادت
جان من وصله به جانت تمام زندگیم ازانت تمام روز و شب به یادت عبادت عبادت
درمان دردهای منی امید فردای منی یه ساعتم بدون تو طاقت ندارم طاقت ندارم
جان من وصله به جانت تمام زندگیم ازانت تمام روز و شب به یادت به یادت به یادت
جان من وصله به جانت تمام زندگیم ازانت تمام روز و شب به یادت عبادت عبادت

آخرین آثار هوداد