دانلود آهنگ جدید هومن مرادخانی مرهم
متن آهنگ مرهم
وقتی که کنارمی همه چی خوب بوده
پوقتی که پیشمی تو غصه ها دور مونده
پدوست دارم دوباره تو باشی و این گیتار من بخونم یه شعر ناب
پروشن کنیم با چند تا شمع
پمیدونی دلتنگم عزیزم برگرد میدونی دق کردم غریبم هردم
پهمه ی عمرو رو کنار تو سر میکردم حالا چی شده میری وقتی که دلتنگم
پهنوز واسه ی تو میدم من جونمو مرهم قلب شکستم تویی تو میدونی تو درمونی تو
پهمه چی با تو خوبه خوبه قلب من کنار تو تند میکوبه
پنمیخوام هر چی به هر قیمتی خدارو شکر دارم فرصتی باشم کنارت
پبدون تو غمخواری ندارم خیلی وقته تویه این غبارم بی تو دنیا بد گله دارم
پجز تو که من چیزی نمیخوام کامله با تو آرزوهام
پزندگی مرده بود واسم امیدی نبود به حس و حالم
پوقتی هستی چیزی کم ندارم همه چیو عاشقونه دارم
پواسه این دردای جونم عزیزم خودت میدونی جز تو من مرهم ندارم
پاین تنه خسته فقط با تو جون میگیره وقتی که نباشی پیشم بی تو میمیره
پمنمو یه آسمون خاطره و عشقت عزیزم هر جا میرم با من و اسمت
پعزیزم بمون پیشم تورو میخواد قصه عزیزم من هم میام با تو
پهمه ی عمرو رو کنار تو سر میکردم حالا چی شده میری وقتی که دلتنگم
پهنوز واسه ی تو میدم من جونمو مرهم قلب شکستم تویی تو میدونی تو درمونی تو

***

این تنه خسته فقط با تو جون میگیره وقتی که نباشی پیشم بی تو میمیره
پمنمو یه آسمون خاطره و عشقت عزیزم هر جا میرم با من و اسمت
پعزیزم بمون پیشم تورو میخواد قصه عزیزم من هم میام با تو
پهمه ی عمرو رو کنار تو سر میکردم حالا چی شده میری وقتی که دلتنگم
پهنوز واسه ی تو میدم من جونمو مرهم قلب شکستم تویی تو میدونی تو درمونی تو

آخرین آثار هومن مرادخانی