دانلود آهنگ جدید هوراد مس شهربابک
متن آهنگ مس شهربابک
من هواداره توام با روحو قلبم
پشت هر شوتت یه گل خوابیده اصلا
چه تو ایران چه بیرونش دیگه فرقی نداره
من هواداره توام هرجا که هستم

حقته اول بشی زحمت کشیدی
توپو از هرتیم بگیری پس نمیدی
جز هوادار هیچکسی پشتت نبوده
حقتو هرجور شده باید بگیری

مس شهر بابک
پرچمش تو اسمونه
مس شهر بابک
افتخار شهر مونه
مس شهر بابک
همیشه تو قلبمونه

****

تیم شیرانه
اردشیر بابکانه
یله ایرانه
تا همیشه قهرمان
تیم شیرانه
تو دلامون جاودانه

همه ماها دیدم شما چه زحمتی کشیدین
با اتحادو همدلی حماسه افریدین
بدون استرس میبرین تیما رو راحت
هوادرام فقط میگن تیم مس شهر بابک

آخرین آثار هوراد