دانلود آهنگ جدید هورسا باند ناز و ادا

ناز و ادا

متن آهنگ ناز و ادا
آخ که چه حسی کنار تو دارم با تو آروم میشه این قلب دیوونم
نیاد نباشی یه روز کنارم بی تو داغون میشه این حال دیوونم
یه حس قشنگی کنار تو دارم وقتی تو باشی پیشم دیگه غمی ندارم
یه حالب عجیبی کنار تو دارم کاش که بشه تو باشی همیشه کنارم
ای خدا از دلبری هاش ای خدا از ناز و اداش ای خدا از دلبری هاش ای خدا از ناز و اداش
به خدا یه لحظه هم نمیشه ازت جدا شم قول بده بمونی همیشه کنارم
چشمامو جز تو رو همه بستم بدون همیشه کنارت هستم
یه حس قشنگی کنار تو دارم وقتی تو باشی پیشم دیگه غمی ندارم
یه حالب عجیبی کنار تو دارم کاش که بشه تو باشی همیشه کنارم
ای خدا از دلبری هاش ای خدا از ناز و اداش ای خدا از دلبری هاش ای خدا از ناز و اداش

***

به خدا یه لحظه هم نمیشه ازت جدا شم قول بده بمونی همیشه کنارم
چشمامو جز تو رو همه بستم بدون همیشه کنارت هستم
یه حس قشنگی کنار تو دارم وقتی تو باشی پیشم دیگه غمی ندارم
یه حالب عجیبی کنار تو دارم کاش که بشه تو باشی همیشه کنارم
ای خدا از دلبری هاش ای خدا از ناز و اداش ای خدا از دلبری هاش ای خدا از ناز و اداش

آخرین آثار هورسا بند