دانلود آهنگ جدید هوتن حسینی آمدی
متن آهنگ آمدی


آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا چرا
نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا چرا
عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست من که یک امروز مهمان توام فردا فردا چرا چرا

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا چرا
وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار این همه غافل شدن از چون منی شیدا شیدا چرا چرا
شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود ای لب شیرین جواب تلخ سربالا سر بالا چرا چرا

**

عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست من که یک امروز مهمان توام فردا فردا چرا چرا
نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا چرا
نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا چرا
وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار این همه غافل شدن از چون منی شیدا شیدا چرا چرا

شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود ای لب شیرین جواب تلخ سربالا سر بالا چرا چرا
عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست من که یک امروز مهمان توام فردا فردا چرا چرا
نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا چرا

آخرین آثار هوتن حسینی