دانلود آهنگ جدید حسین آزاد دیگه نیست

دیگه نیست

متن آهنگ دیگه نیست
دیگه نیست حس پرسه زدن توی خیابون ها هم دیگه نیست
حال قدم زدن زیر بارون ها هم دیگه نیست دیگه نیست چشام ابریه اما حال شکستن
دیگه نیست دیگه حالی برای چله نشستن دیگه نیست دیگه نیست دیگه نیست
به زور میخندم ولی حال دلم دیگه دست خودم نیست دل کندن از شهری که حتی مثل تو هم نیست
دل کندن درو میبندم تا نبینه کسی که دوباره به یاد تو دلتنگم
آره دلتنگم با این دستهای بسته و پاهای خسته میجنگم آره میجنگم
دیگه نیست حس پرسه زدن توی خیابون ها هم دیگه نیست
حال قدم زدن زیر بارون ها هم دیگه نیست دیگه نیست چشام ابریه اما حال شکستن
دیگه نیست دیگه حالی برای چله نشستن دیگه نیست دیگه نیست دیگه نیست
به زور میخندم ولی حال دلم دیگه دست خودم نیست دل کندن از شهری که حتی مثل تو هم نیست
دل کندن درو میبندم تا نبینه کسی که دوباره به یاد تو دلتنگم
آره دلتنگم با این دستهای بسته و پاهای خسته میجنگم آره میجنگم

***

حال قدم زدن زیر بارون ها هم دیگه نیست دیگه نیست چشام ابریه اما حال شکستن
دیگه نیست دیگه حالی برای چله نشستن دیگه نیست دیگه نیست دیگه نیست
به زور میخندم ولی حال دلم دیگه دست خودم نیست دل کندن از شهری که حتی مثل تو هم نیست
دل کندن درو میبندم تا نبینه کسی که دوباره به یاد تو دلتنگم
آره دلتنگم با این دستهای بسته و پاهای خسته میجنگم آره میجنگم

آخرین آثار حسین آزاد